Ünnepeink

Állandó ünnepek

szeptember

 • 8. Az Istenszülő születése - Kisasszonynap 
 • 14. A Szent Kereszt felmagasztalása 

október

 • 1. Az Istenszülő oltalma 

november

 • 8. Szent Mihály és Gábor főangyalok 
 • 21. Az Istenszülő templomba vezetése 

december

 • 6. Szent Miklós püspök 
 • 9. Szent Anna csodálatos foganása (Szűz Mária szeplőtelen fogantatása) 
 • 25. Jézus Krisztus születése - Karácsony 
 • 26. Szűz Mária Istenanyaséga 
 • 27. Szent István főszerpap, első vértanú 

január

 • 1. Urunk körülmetélése, Nagy Szent Bazil főpap - polgári újév 
 • 6. Úrjelenés - Vizkereszt 
 • 30. Három főpap 

február

 • 2. Jézus találkozása Simeonnal - Gyertyaszentelő Boldogasszony 

március

 • 25. Szűz Mária Örömhírvétele 

április

 • 23. Szent György nagyvértanú 

június

 • 24. Keresztelő Szent János születése 
 • 29. Szent Péter és Pál főapostolok 

július

 • 20. Szent Illés próféta 

augusztus

 • 6. Urunk színeváltozása 
 • 15. Az Istenszülő elhunyta és mennybevitele 
 • 20. Szent István, Magyarország első apostoli királya 
 • 29. Keresztelő Szent János fejevétele 

Változó ünnepek (a Húsvét dátumával együtt mozognak):

 • Virágvasárnap - Jézus bevonulása Jeruzsálembe 
 • Nagypéntek - Jézus kereszthalála 
 • Húsvét vasárnap, hétfő, kedd - Jézus feltámadása 
 • Áldozócsütörtök - Urunk mennybenetele 
 • Pünkösd vasárnap - A Szentlélek eljövetele 
 • Pünkösd hétfő - A Szentháromság ünnepe 

 Megjegyzés:A vastag betűvel kiemelt ünnepeken a Szent Liturgián való részvétel súlyos bűn terhe alatt kötelező!