Urunk mennybemenetelének ünnepe

A mail napon Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.

Szent Liturgiát tartunk este 19:00 órakor

"Fölemelkedtél dicsőségben, Krisztus Istenünk, és örömet szereztél tanítványaidnak,
megigérvén nekik a Szentlélek leküldését, és biztosítván őket mennyei áldásodról;
mert te vagy az Isten Fia, a világ üdvözítője."

Az ünnep tropárja 

Szertartások időpontjai

Nagyheti szertartások a Szent Anna-kápolnában (Ranolder tér):

  • Nagycsütörtök, a Titkos vacsora emléke:
    18:00 Hajnali istentisztelet, kínszenvedési evangéliumok olvasása
  • Nagypéntek, Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt):
    18:00 sírbatételi nagyvecsernye
  • Nagyszombat, Jézus Krisztus síri nyugalma: 20:00 feltámadási szertartás (pászkaszentelés) 

Húsvéti szertartások ismét a Károly-templomban:

Nagyböjt

Testileg böjtölvén, atyámfiai, böjtöljünk lelkileg is:
törjük szét az igaztalanság bilincseit,
távolítsuk el a mulandóságok konok kívánságát,
tépjünk szét minden igaztalan írást,
adjunk kenyeret az éhezőknek s fogadjuk házunkba a hajléktalan szegényt,
hogy Krisztus Istenünktől dús kegyelmet nyerjünk..

Támogatás

Görög Alapítvány

Kérjük támogassa egyházáz az idei esztendőben is adója 1-1%-ával!

A Katolikus Egyháznak (benne a görögkatolikus is!) 0011-es technikai számon ajánlható fel az egyik 1%. Kifejezetten egyházközségünket a másik, alapítványi 1%-kal támogathatja, ha adóbevallásában a Görög Alapítvány nevét és adószámát (18939028-1-19) tünteti fel a megfelelő helyen. Támogatását hálásan köszöni az egyházközség!

Idén is gondoskodjunk egyházközségünkről az éves egyházfenntartási hozzájárulás befizetésével! Ennek mértéke kereső személyenként az éves nettó jövedelem 1%-a, minimum 4000 Ft. A hozzájárulást egy összegben vagy részletekben is be lehet fizetni, vagy átutalni a következő számlaszámra: 73200206-11294780. Köszönjük!

Oldalak