Urunk mennybemenetelének ünnepe

A mail napon Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.

Szent Liturgiát tartunk este 19:00 órakor

"Fölemelkedtél dicsőségben, Krisztus Istenünk, és örömet szereztél tanítványaidnak,
megigérvén nekik a Szentlélek leküldését, és biztosítván őket mennyei áldásodról;
mert te vagy az Isten Fia, a világ üdvözítője."

Az ünnep tropárja