Nagyböjt

Testileg böjtölvén, atyámfiai, böjtöljünk lelkileg is:
törjük szét az igaztalanság bilincseit,
távolítsuk el a mulandóságok konok kívánságát,
tépjünk szét minden igaztalan írást,
adjunk kenyeret az éhezőknek s fogadjuk házunkba a hajléktalan szegényt,
hogy Krisztus Istenünktől dús kegyelmet nyerjünk..