Egyházközségi hirdetések 2016. október 30.

Heti liturgikus rend:

Hétfőn nem lesz Liturgia.
Kedden, november elsején este 18.00 órakor elhunytjainkról emlékezünk meg. Értük ajánljuk fel a Szent liturgiát és utána halotti megemlékezést, pannachidát végzünk. Aki családja elhunytjairól név szerinti megemlékezést kér, az szíveskedjen a parókusnál jelezni.
Szerdán 17.00 órakor lesz a Szentmise.

"Üdvözítsd a benned bízókat, anyja a soha le nem hunyó Napnak, * tisztaságos Istenszülő, kérünk téged, * kérleld meg imáiddal a jóságos Istent: * helyezze el lelkét a tőlünk elköltözötteknek, * hol az igazak megnyugszanak, * s tegye őket * a mennyei javak örökösévé, * a szentek hajlékaiban * s örök emlékezetben, ó Szeplőtelen!"