Hirdetés november 27.

Szent Miklós

December 4-én, vasárnap a 9.30 órai Szent Liturgián egyházközségünk vendégei lesznek az Érseki Hittudományi Főiskola papnövendékei.

A jó gyermekeket Szent Miklós püspök mai munkatársa, a Mikulás bácsi fogja meglepni kis ajándékcsomaggal.

December 5-én, hétfőn 14.00 órakor a Szent Anna kápolnában lesz görög liturgia a Padányi Iskola alsó tagazatos diákjaival.

Egyházközségi hirdetések 2016. október 30.

Heti liturgikus rend:

Hétfőn nem lesz Liturgia.
Kedden, november elsején este 18.00 órakor elhunytjainkról emlékezünk meg. Értük ajánljuk fel a Szent liturgiát és utána halotti megemlékezést, pannachidát végzünk. Aki családja elhunytjairól név szerinti megemlékezést kér, az szíveskedjen a parókusnál jelezni.
Szerdán 17.00 órakor lesz a Szentmise.

Egyházközségi hirdetések május 22.

Heti liturgikus rend:

 • Hétfőn 7:15 Szent Liturgia
 • Szerdán 18:00 Szent Liturgia

Május 27-én, pénteken 20:00 órakor Bakonybélben akathisztoszt éneklünk a Szent Mauríciusz Monostor vendégeiként. 19 órától a monostor épületében beszélgetésre várjuk a testvéreket. Az akathisztosz 20 órakor kezdődik a templomban. Akik segítséget szeretnének kérni az odautazáshoz, kérjük jelezzék a parókián.

Pünkösd vasárnapi hirdetéseink

Heti liturgikus rend:
- hétfőn, Pünkösd hétfőjén Szent Liturgia 9:30-kor
- szerdán 18:00
- jövő vasárnap elsőáldozás lesz egyházközségünkben. Kérjük a szülőket, hogy süteménnyel és üdítővel járuljanak hozzá a liturgia uáni agapéhoz.

Egyházközségi hirdetések

Hétköznapi Szent Liturgiák rendje a következő héten:

 • Hétfőn 7:15 órakor,
 • Szerdán most nem lesz liturgia.

Szombaton halottak szombatja lesz. Reggel 8 órai kezdettel hramotát végzünk elhunytjainkért.

Vasárnap Pünkösdvasárnap. A Szent Liturgia a szokott időben, 9:30-kor kezdődik.
A Szent Liturgia után gyónási lehetőséggel várjuk az elsőáldozásra készülőket és szüleiket. 

Urunk mennybemenetelének ünnepe

A mail napon Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.

Szent Liturgiát tartunk este 19:00 órakor

"Fölemelkedtél dicsőségben, Krisztus Istenünk, és örömet szereztél tanítványaidnak,
megigérvén nekik a Szentlélek leküldését, és biztosítván őket mennyei áldásodról;
mert te vagy az Isten Fia, a világ üdvözítője."

Az ünnep tropárja 

Szertartások időpontjai

Nagyheti szertartások a Szent Anna-kápolnában (Ranolder tér):

 • Nagycsütörtök, a Titkos vacsora emléke:
  18:00 Hajnali istentisztelet, kínszenvedési evangéliumok olvasása
 • Nagypéntek, Jézus Krisztus kereszthalála (szigorú böjt):
  18:00 sírbatételi nagyvecsernye
 • Nagyszombat, Jézus Krisztus síri nyugalma: 20:00 feltámadási szertartás (pászkaszentelés) 

Húsvéti szertartások ismét a Károly-templomban:

Nagyböjt

Testileg böjtölvén, atyámfiai, böjtöljünk lelkileg is:
törjük szét az igaztalanság bilincseit,
távolítsuk el a mulandóságok konok kívánságát,
tépjünk szét minden igaztalan írást,
adjunk kenyeret az éhezőknek s fogadjuk házunkba a hajléktalan szegényt,
hogy Krisztus Istenünktől dús kegyelmet nyerjünk..

Támogatás

Görög Alapítvány

Kérjük támogassa egyházáz az idei esztendőben is adója 1-1%-ával!

A Katolikus Egyháznak (benne a görögkatolikus is!) 0011-es technikai számon ajánlható fel az egyik 1%. Kifejezetten egyházközségünket a másik, alapítványi 1%-kal támogathatja, ha adóbevallásában a Görög Alapítvány nevét és adószámát (18939028-1-19) tünteti fel a megfelelő helyen. Támogatását hálásan köszöni az egyházközség!

Idén is gondoskodjunk egyházközségünkről az éves egyházfenntartási hozzájárulás befizetésével! Ennek mértéke kereső személyenként az éves nettó jövedelem 1%-a, minimum 4000 Ft. A hozzájárulást egy összegben vagy részletekben is be lehet fizetni, vagy átutalni a következő számlaszámra: 73200206-11294780. Köszönjük!